`

Τα 10 επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα της ανεργίας

Έρευνα δείχνει ότι σε κάποιους τομείς οι 
εργοδότες δεν βρίσκουν αυτό που ζητάνε


Παρότι η ανεργία βρίσκεται στο 27% το ποσοστό των εργοδοτών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ανεύρεση του κατάλληλου προσωπικού είναι αυξημένο κατά 14% σε σχέση με πέρυσι και φτάνει το 38%.   

Σύμφωνα με σχετική έκθεση της ManpowerGroup, το συγκεκριμένο ποσοστό καταδεικνύει ότι υπάρχει στην ελληνική αγορά εργασίας  μεγάλο έλλειμμα απαιτούμενης εμπειρίας (60%), επαγγελματικών δεξιοτήτων (25%) και διαθέσιμων υποψηφίων (17%).   

Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε ανάμεσα σε 751 εργοδότες, από όλους τους τομείς της οικονομίας, οι 10 θέσεις στις οποίες αυτοί αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες για να τις καλύψουν είναι:   

1. Επαγγελματίες Πωλητές 

2. Υψηλόβαθμα Στελέχη 2. Τεχνικοί 

3. Εξειδικευμένοι Τεχνίτες 

4. Προσωπικό Εξυπηρέτησης & Υποστήριξης Πελατών  

5. Εξειδικευμένοι Τεχνίτες 

6. Προσωπικό για Λογιστήρια/Οικονομικά Τμήματα 

7. Προσωπικό ΙΤ 

8. Προσωπικό για Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη 

9. Διευθυντές Πωλήσεων 

10. Μηχανικοί.   

Οι θέσεις με τη μεγαλύτερη δυσκολία κάλυψης, σύμφωνα με έρευνα της ίδιας εταιρίας το 2012 ήταν:   

1.  Επαγγελματίες Πωλητές, 

2.  Τεχνικοί, 

3.  Εξειδικευμένοι Τεχνίτες, 

4. Υψηλόβαθμα Στελέχη, 

5.  Επόπτες, 

6.  Προσωπικό για Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη, 

7. Διευθυντές Πωλήσεων, 

8. Μηχανικοί, 

9. Προσωπικό ΙΤ, 

10. Προσωπικό για Λογιστήρια/Οικονομικά Τμήματα.   

Οι κυριότεροι τομείς που επηρεάζονται αρνητικά από την έλλειψη ταλέντου, σύμφωνα με τους έλληνες εργοδότες, είναι η ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών (48%), η ανταγωνιστικότητα / παραγωγικότητα (42%) και η ικανότητα για δημιουργικότητα και καινοτομία (30%). 

Πηγή: www.lifo.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...