`

Τα 17 σημεία που πρέπει να προσέξετε στη φορολογική δήλωση

Πάνω από 8,5 εκατομμύρια άτομα καλούνται να υποβάλουν μέσω 
διαδικτύου, έως τις...
30 Ιουνίου 2013, τις φετινές φορολογικές δηλώσεις τους και να αναγράψουν σ' αυτές όλα σχεδόν τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012.

Η υποβολή φορολογικής δήλωσης είναι φέτος υποχρεωτική για κάθε άτομο ηλικίας 18 ετών και άνω, με εξαίρεση τους νέους 18 έως 24 ετών που εξακολουθούν να δηλώνονται από τους γονείς τους ως «προστατευόμενα τέκνα» (φοιτητές κ.ά.).

Στη φορολογική δήλωση πρέπει να αναγραφούν φέτος όλα τα εισοδήματα, ακόμη κι αυτά που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, με εξαίρεση τους τόκους καταθέσεων που δεν υπερέβησαν το 2012 τα 250 ευρώ. Η υποχρέωση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της φορολόγησης χιλιάδων πολιτών καθώς όλα τα εισοδήματα που θα δηλωθούν, εφόσον υπερβούν τις 12.000 ευρώ, θα υπαχθούν σε εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%.
Το money-money.gr παρουσιάζει σήμερα έναν φορολογικό οδηγό στον οποίο αναλύονται τα 17 σημαντικότερα σημεία που πρέπει να λάβουν υπόψη τους φέτος οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση και την υποβολή των δηλώσεών τους.

Στη δήλωση θα είναι προσυμπληρωμένοι οι μισθοί, οι συντάξεις και οι παρακρατηθέντες φόροι

1) Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε φέτος στο ηλεκτρονικό «φακέλωμα» των αποδοχών και των φόρων για εκατομμύρια μισθωτούς-συνταξιούχους.
Το υπουργείο Οικονομικών κατάφερε φέτος να συλλέξει σε ηλεκτρονική μορφή μεγάλο αριθμό στοιχείων για τις αποδοχές που εισέπραξαν το 2012 εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι καθώς επίσης και για τις κρατήσεις φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης που έγιναν επί των αποδοχών τους.
Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν σε βάσεις δεδομένων που απεστάλησαν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσω της οποίας παρακολουθείται η καταβολή των αμοιβών των περισσοτέρων εργαζομένων στο Δημόσιο, από τις υπηρεσίες συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και από πολλά ασφαλιστικά ταμεία.

Στόχος της συλλογής των στοιχείων αυτών ήταν να αξιοποιηθούν προκειμένου πολλοί μισθωτοί και συνταξιούχοι να διευκολυνθούν στο να υποβάλουν πολύ γρήγορα τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Δηλαδή τα στοιχεία αυτά προσυμπληρώθηκαν για λογαριασμό των φορολογουμένων στους αντίστοιχους κωδικούς που περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες δηλώσεις του τρέχοντος οικονομικού έτους, ώστε να μη χρειαστεί να τα συμπληρώσουν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι ανατρέχοντας στις βεβαιώσεις αποδοχών.

Πρέπει να ελέγξετε και να διορθώσετε τα στοιχεία

Σε περίπτωση όμως που κάποιοι φορολογούμενοι δουν ότι τα προσυμπληρωμένα στοιχεία είναι λανθασμένα θα μπορούν να τα διορθώσουν είτε προσθέτοντας εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις προερχόμενα από φορείς, από τους οποίους το υπουργείο Οικονομικών δεν έλαβε στοιχεία, είτε αφαιρώντας ποσά τα οποία θα διαπιστώσουν ότι δεν τα εισέπραξαν.
Ουσιαστικά, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών προχώρησαν φέτος σε ένα εκτεταμένο «φακέλωμα» μεγάλου αριθμού μισθωτών και συνταξιούχων και με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να συγκεντρώσουν, πριν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, πλήρη στοιχεία για το ύψος των αποδοχών που οι φορολογούμενοι αυτοί εισέπραξαν κατά τη διάρκεια του 2012 και επρόκειτο να δηλώσουν φέτος στην Εφορία!

Ηλεκτρονική δήλωση για όλους - Ποιοι εξαιρούνται

2) Η υποβολή των δηλώσεων είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική για όλους! Οι φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβληθούν φέτος ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, από όλους τους φορολογούμενους. Εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό θα ισχύσουν μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν πρόκειται για δηλώσεις φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.
β) Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.
γ) Εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο.

Θεωρητικά, ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν έχουν πρακτικά πρόσβαση στο ίντερνετ μπορούν να επικαλεστούν αντικειμενική αδυναμία και να ζητήσουν εξαίρεση από τον έφορο.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αποστολή με το ταχυδρομείο των δηλώσεων δεν γίνεται πλέον.
Η διαδικτυακή υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων άρχισε ήδη να λειτουργεί στο πλαίσιο του συστήματος TAXISNET. Η υπηρεσία «φιλοξενείται» στις ιστοσελίδες της ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.taxisnet.gr και www.gsis.gr.
Όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα TAXISNET μπορούν να τούς χρησιμοποιήσουν κανονικά για να υποβάλουν και τις φετινές δηλώσεις τους.
Όσοι δεν έχουν ακόμη κωδικούς  θα πρέπει να τους αποκτήσουν άμεσα, ακολουθώντας μια διαδικασία η οποία, μεταξύ των άλλων, απαιτεί να μεταβούν αυτοπροσώπως σε κάποια Δ.Ο.Υ. για να παραλάβουν έναν πολυψήφιο αριθμό που ονομάζεται «κλειδάριθμος» και είναι απαραίτητος για την πιστοποίηση στο TAXISNET.

Πότε λήγει η προθεσμία και το ενδεχόμενο παράτασης

3) Είναι πολύ πιθανή η παράταση της προθεσμίας, καθώς 6 εκατομμύρια δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν φέτος μέσω TAXISNET! Είναι πολύ πιθανό να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, η οποία λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου.
Κι αυτό διότι φέτος θα υποβάλουν δηλώσεις κι όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν κλείσει τα 18 έτη ηλικίας, με εξαίρεση μόνο τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα, οπότε ο αριθμός των δηλώσεων είναι βέβαιο ότι θα φθάσει τα 6 εκατομμύρια.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής περίπου 6εκατομμυρίων δηλώσεων είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις 36 μέρες.Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος, αν δεν δοθεί παράταση, να συμπέσουν πάρα πολλές ηλεκτρονικές υποβολές δηλώσεων στο τέλος Ιουνίου λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας και το σύστημα ΤAXISNET που θα υποδέχεται τις ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες δηλώσεις να μην αντέξει τον τεράστιο όγκο ταυτόχρονα αποστελλόμενων δεδομένων και να «καταρρεύσει».
Η παράταση της προθεσμίας θα έχει ως συνέπεια να καθυστερήσει τελικά η υποβολή των φετινών δηλώσεων, η οποία πιθανότατα θα ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουλίου!

Ηλεκτρονική ταλαιπωρία για 1 εκατομμύριο ηλικιωμένους συνταξιούχους

4) Περίπου 1.000.000 υπερήλικες χαμηλοσυνταξιούχοι πρέπει να "σερφάρουν" στο internet! Φέτος για πρώτη φορά περίπου 1.000.000 χαμηλοσυνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα μέχρι12.000 ευρώ θα υποχρεωθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις, ενώ μέχρι πέρυσι είχαν μάθει να τις συμπληρώνουν σε έντυπη μορφή και να τις καταθέτουν αυτοπροσώπως ή να τις αποστέλλουν ταχυδρομικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Οι φορολογούμενοι αυτοί όμως είναι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, υπερήλικες και σχεδόν όλοι τους δεν έχουν καμία εξοικείωση με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, όπως το internet.
Ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών επιμένει να υποβάλουν κι αυτοί τις φετινές δηλώσεις τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΤAXISNET. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι περίπου 1.000.000 χαμηλοσυνταξιούχοι θα υποχρεωθούν να μάθουν άμεσα να χρησιμοποιούν το internet, προκειμένου να πιστοποιηθούν στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων και εν συνεχεία να υποβάλουν μέσω αυτής τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Θεωρητικά, άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν δήλωση μέσω ίντερνετ, μπορούν να επικαλεστούν αντικειμενική αδυναμία και να ζητήσουν κατ' εξαίρεση από τον έφορο να παραλάβει τη δήλωσή τους.
Επιπλέον θα χρειαστεί να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για να παραλάβουν τους λεγόμενους «κλειδαρίθμους» που απαιτούνται για την απόκτηση πρόσβασης στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων, στο TAXISNET. Αυτό θα τους υποχρεώσει να υποστούν μια απίστευτη ταλαιπωρία καθώς θα απαιτηθεί να στηθούν σε ουρές στα Τμήματα Μητρώου των ελάχιστων Δ.Ο.Υ. που έχουν απομείνει πλέον στην Ελλάδα, μετά το κύμα καταργήσεων και συγχωνεύσεων που επέβαλε η τρόικα.
Όλη αυτή η ταλαιπωρία περίπου 1.000.000 χαμηλοσυνταξιούχων θα έχει επιπτώσεις και στην ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας υποβολής των φετινών δηλώσεων, καθώς μέχρι να εξοικειωθούν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι με όλες αυτές τις πρωτόγνωρες γι' αυτούς διαδικασίες θα περάσει πάρα πολύ χρόνος και η ηλεκτρονική αποστολή των δηλώσεων από την πλευρά τους θα καθυστερήσει σημαντικά!

Δήλωση για όλους, πλην προστατευομένων τέκνων

5) Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους ενήλικες, πλην προστατευόμενων τέκνων. Υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχουν φέτος όλοι οι ενήλικες, με εξαίρεση όσους δηλώνονται ως"προστατευόμενα τέκνα" από τους γονείς τους.
Συγκεκριμένα, από φέτος καθιερώνεται η υποχρέωση όλων των φορολογουμένων, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και δεν βαρύνουν φορολογικά τους γονείς τους, να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα από το εάν υπόκεινται ή όχι σε φόρο.
Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και φορολογούμενοι 18 ετών και άνω που δεν είχαν καθόλου εισόδημα το 2012 υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν φορολογική δήλωση.
Σημαίνει επίσης ότι όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2012 εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από μισθούς ή συντάξεις, τα οποία δεν υπερέβησαν τις 5.000 ευρώ, δεν απαλλάσσονται φέτος από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Ποια είναι "προστατευόμενα τέκνα"

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, "προστατευόμενα τέκνα" θεωρούνται:
α) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.
Eιδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
γ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση,εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
δ) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας,εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.

Πρέπει να δηλώσετε τόκους, μερίσματα, αποζημιώσεις, repos, κέρδη από μετοχές κ.λπ.

6) Φέτος πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα, με εξαίρεση τα ποσά των τόκων μέχρι 250 ευρώ. Στη φετινή φορολογική δήλωση πρέπει να αναγραφούν όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012, ακόμη κι αυτά τα οποία φορολογήθηκαν αυτοτελώς κατά τη διάρκεια του 2012 (τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, REPOS,μερίσματα εταιρειών κ.λπ.) ή απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος (ΕΚΑΣ, επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, αναπηρικές συντάξεις, κέρδη από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχές κ.λπ.).

Τόκοι πάνω από 250 ευρώ ανά φορολογούμενο

Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή ισχύει μόνο για ποσά τόκων που δεν υπερέβησαν το 2012 τα 250 ευρώ ανά φορολογούμενο.
Δηλαδή κάθε φορολογούμενος ο οποίος το 2012 έλαβε από όλες τις καταθέσεις του στις τράπεζες τόκους συνολικού ποσού χαμηλότερου των 250 ευρώ δεν είναι υποχρεωμένος να τους δηλώσει. Αν το σύνολο των τόκων του 2012 από όλες τις καταθέσεις υπερέβη το ποσό των 250 ευρώ, τότε οι τόκοι πρέπει να δηλωθούν.

Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται και επί των τόκων και άλλων εισοδημάτων που φορολογήθηκαν αυτοτελώς

Η υποχρεωτική αναγραφή των αυτοτελώς φορολογηθέντων και φοροαπαλλαχθέντων εισοδημάτων στις φορολογικές δηλώσεις δεν ήταν υποχρεωτική μέχρι πέρυσι. Από φέτος όμως, που καθίσταται πλέον υποχρεωτική η αναγραφή καί αυτών των ποσών στη φορολογική δήλωση, οι δικαιούχοι τους, εφόσον έχουν συνολικά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, θα υπόκεινται και γι' αυτά τα ποσά σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%. Το αποτέλεσμα θα είναι να πληρώσουν περισσότερο φόρο με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Πόσο φόρο θα πληρώσετε

7) Ο τρόπος υπολογισμού του φόρου εισοδήματος δεν άλλαξε σε σύγκριση με πέρυσι. Τα εισοδήματα που θα δηλώσει φέτος κάθε φυσικό πρόσωπο από μισθούς, συντάξεις, εμπορικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή και ενοίκια θα αθροιστούν και το συνολικό ποσό που θα προκύψει θα υπαχθεί σε φόρο με βάση μια ενιαία φορολογική κλίμακα αποτελούμενη από 8 φορολογικά κλιμάκια, η οποία ίσχυσε και πέρυσι.
Στην κλίμακα αυτή το βασικό αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε 5.000 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο.

Για κάθε φορολογούμενο με προστατευόμενα τέκνα,το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε ένα από τα επόμενα.
Για τους φορολογούμενους με αναπηρία 67% και άνω, τους τυφλούς, τους νεφροπαθείς και τα θύματα πολέμου, το αφορολόγητο όριο της κλίμακας φόρου εισοδήματος προσαυξάνεται επιπλέον κατά 2.000 ευρώ.

Ποιες δαπάνες δίνουν έκπτωση φόρου

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία προκύπτει φόρος με βάση την παραπάνω φορολογική κλίμακα, το ποσό του φόρου αυτού μπορεί να μειωθεί κατά το 10%:
-των ποσών που καταβλήθηκαν για ενοίκια κύριας κατοικίας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
-των ενοικίων που πληρώθηκαν για τη στέγαση προστατευόμενων τέκνων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής της οικογένειας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
-των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν για ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής,θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων ή ασθενείας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 120 ευρώ για τον άγαμο και τα 240 ευρώ για τους έγγαμους
-των διδάκτρων που καταβλήθηκαν σε φροντιστήρια μαθημάτων ή σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Για κάθε μέλος της οικογένειας για το οποίο καταβλήθηκαν δίδακτρα, το ανώτατο ποσό έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100ευρώ.
-των καταβληθέντων τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσό δανείου μέχρι 200.000 ευρώ και σε κατοικία μέχρι120 τ.μ.
-των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
-του ποσού των εισφορών που καταβλήθηκαν από τον φορολογούμενο σε ασφαλιστικά ταμεία
-των δαπανών για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 300 ευρώ.
-των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν από τον φορολογούμενο ως δωρεές ή χορηγίες στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, τα κοινωφελή ιδρύματα και τους κοινωφελείς φορείς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
-των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν από τον φορολογούμενο λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.


Σε κάθε περίπτωση, η έκπτωση των δωρεών και των χορηγιών διενεργείται εφόσον τα ποσά αυτών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. Το συνολικό ποσό των χρηματικών δωρεών και χορηγιών, στο οποίο υπολογίζεται η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ετησίου εισοδήματος που προκύπτει βάσει τεκμηρίων.

Πώς θα δηλώσετε το "καθαρό εισόδημα" αφαιρώντας τις ασφαλιστικές εισφορές

8) Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι πρέπει να δηλώσουν τα καθαρά ποσά των αποδοχών του 2012, συμπεριλαμβανομένων και των φόρων μισθωτών υπηρεσιών και της εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατήθηκαν.
Eισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι αυτό που προκύπτει από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα κτλ. και γενικά από κάθε παροχή σε χρήμα ή σε είδος που καταβάλλεται περιοδικά ως αντάλλαγμα εξαρτημένης εργασίας, καθώς και το εισόδημα που προκύπτει από συντάξεις (κύριες ή επικουρικές), μερίσματα, βοηθήματα και κάθε άλλου είδους παροχές που καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί φορείς στους συνταξιούχους τους.

Σε κάθε περίπτωση, το «καθαρό» ποσό του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες είναι αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν το μισθωτό ή τον συνταξιούχο.
Το καθαρό ποσό περιλαμβάνει και τις κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκαν το 2012.

Πού θα δηλώσετε τους μισθούς

Τα καθαρά ποσά εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες δηλώνονται στον πίνακα 4Α, στην πρώτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης (του εντύπου Ε1).
Στους κωδικούς 301-302 του πίνακα 4 πρέπει να αναγραφεί το άθροισμα των καθαρών ποσών από μισθούς ή ημερομίσθια, στους κωδικούς 303-304 το άθροισμα των καθαρών ποσών των κύριων συντάξεων, ενώ στους κωδικούς 321-322 το άθροισμα των καθαρών ποσών από επικουρικές συντάξεις και μερίσματα από μετοχικά ταμεία.
Τα ποσά αυτά προκύπτουν από τις βεβαιώσεις αποδοχών που οφείλουν να έχουν χορηγήσει, στους μεν μισθωτούς τα λογιστήρια των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται ή οι υπηρεσίες εκκαθάρισης μισθοδοσίας (εάν ο εργοδότης είναι το Δημόσιο), στους δε συνταξιούχους τα ασφαλιστικά τους ταμεία.

Οι παρακρατηθέντες φόροι

Στους κωδικούς 313-314 του πίνακα 8 στην 4η σελίδα της φορολογικής δήλωσης, πρέπει να αναγραφεί το συνολικό ποσό των φόρων που αναλογούν στις καταβληθείσες αποδοχές του έτους 2012. Τα ποσά αυτά αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μιας βεβαιώσεις, τα ποσά των αναλογούντων φόρων που αναγράφονται σ' αυτές πρέπει να αθροιστούν και το άθροισμα που θα προκύψει πρέπει να μεταφερθεί στους παραπάνω κωδικούς.

Στους κωδικούς 315-316 του πίνακα 8 στην 4η σελίδα της δήλωσης, πρέπει να αναγραφεί το συνολικό ποσό των φόρων μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατήθηκαν από τις καταβληθείσες αποδοχές του έτους 2012. Το ποσό αυτό πρέπει να είναι χαμηλότερο κατά 1,5% από το ποσό των αναλογούντων φόρων που έχει αναγραφεί στους κωδικούς 313-314. Για τη δήλωση του συνολικού ποσού των παρακρατηθέντων φόρων μισθωτών υπηρεσιών ισχύουν οι ίδιες οδηγίες που παρουσιάσαμε παραπάνω για τους αναλογούντες φόρους.
Οι χαμηλοσυνταξιούχοι που λαμβάνουν το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) πρέπει να γράψουν το συνολικό ετήσιο ποσό του επιδόματος αυτού στους κωδικούς 305-306 του πίνακα 6 στην τρίτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης, διότι είναι αφορολόγητο.

Πώς θα δηλώσετε τα ενοίκια

9) Στα ενοίκια επιβάλλεται επιπλέον φόρος 1,5%-3%. Στα μισθώματα κατοικιών επιφάνειας μέχρι 300 τ.μ. επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος με συντελεστή 1,5%. Στα μισθώματα που προέρχονται από κατοικίες άνω των 300 τ.μ. και από επαγγελματικές ή εμπορικές μισθώσεις επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 3%.

Τα τεκμήρια διαβίωσης

10) Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα υπολογίσουν και φέτος τα εισοδήματά μας με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσίας.
Τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία ονομάζονται πλέον «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης», είναι ποσά τα οποία, σύμφωνα με τη λογική του υπουργείου Οικονομικών, αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες ετήσιες δαπάνες χρήσης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων, όπως κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη και πισίνες, αλλά και ποσά που, σύμφωνα με το υπουργείο, αντιπροσωπεύουν τα ελάχιστα ετήσια έξοδα του φορολογούμενου για την ατομική του συντήρηση.

Στις «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» υπάγονται και οι πραγματικά καταβληθείσες δαπάνες για την πληρωμή διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία καθώς και τα έξοδα για την καταβολή αποδοχών σε υπηρετικό προσωπικό. Όλα αυτά τα ποσά τα οποία προσδιορίζονται για κάθε φορολογούμενο, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιεί και τις λοιπές συνθήκες διαβίωσής του, αθροίζονται από την Εφορία.

Η ιδιοκατοίκηση

11) Τα σπίτια στα οποία διαμένουμε είναι για την Εφορία «τεκμήρια» εισοδήματος! Στα τεκμήρια διαβίωσης (στις «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης») υπάγονται όλες ανεξαιρέτως οι κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι φορολογούμενοι. Ακόμη και όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν κατοικίες στο όνομά τους αλλά είναι ενοικιαστές, ακόμη κι αυτοί που διαμένουν σε σπίτια που τούς έχουν παραχωρήσει δωρεάν οι γονείς τους ή τα παιδιά τους βαρύνονται πλέον με συγκεκριμένα ποσά τεκμηρίων για τα ακίνητα στα οποία διαμένουν!
Στις «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» υπάγονται, συγκεκριμένα, όλες οι ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Το τεκμήριο βαρύνει τον εκάστοτε χρήστη της κατοικίας, είτε αυτός είναι ιδιοκτήτης (ιδιοκατοικούμενη κατοικία), είτε ενοικιαστής (μισθωμένη κατοικία), είτε απλός φιλοξενούμενος (δωρεάν παραχωρηθείσα κατοικία).

Ακόμη λοιπόν κι ένας χαμηλοσυνταξιούχος που διαμένει σε μια γκαρσονιέρα καταβάλλοντας ενοίκιο και ο οποίος δεν πλήρωνε μέχρι τώρα φόρο εισοδήματος, κινδυνεύει για πρώτη φορά να πληρώσει φόρο, καθώς υπάρχει πιθανότητα το τεκμήριο της κατοικίας αθροιζόμενο με το ατομικό τεκμήριο των 3.000 ευρώ ή των 5.000 ευρώ να του προσδιορίσουν εισόδημα μεγαλύτερο από αυτό που δηλώνει!

Το "ελάχιστο τεκμήριο" των 3.000 και 5.000 ευρώ

12) Για κάθε φορολογούμενο που απέκτησε εισόδημα το 2012 ισχύει ελάχιστο «τεκμήριο» 3.000 ευρώ! Σε κάθε φορολογούμενο που το 2012 απέκτησε οποιουδήποτε ύψους εισόδημα (ακόμη και 0,01 ευρώ) ή χρησιμοποίησε κάποια κατοικία για τη διαμονή του – ανεξαρτήτως του εάν κατείχε ή όχι περιουσιακά στοιχεία - το σύστημα των «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης» προσδιορίζει ένα ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ για τον άγαμο και των 5.000 ευρώ για τον έγγαμο.
Στο ποσό αυτό προστίθενται τα ποσά των υπολοίπων «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης» που τυχόν βαρύνουν τον φορολογούμενο, λόγω χρήσης κατοικιών, αυτοκινήτων κ.λπ.

Πώς αθροίζονται τα τεκμήρια

13) Τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσίας υπολογίζονται αθροιστικά. Στο άθροισμα των «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης» η Εφορία προσθέτει, επίσης, τις πραγματικές δαπάνες του φορολογούμενου για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής κ.λπ.), πλην ακινήτων, καθώς επίσης και τις δαπάνες για την αποπληρωμή πάσης φύσεως δανείων, για δωρεές και γονικές παροχές και για τη χορήγηση δανείων προς άλλα φυσικά πρόσωπα ή προς τις επιχειρήσεις στις οποίες μετέχει. Τα ποσά αυτά, τα οποία προστίθενται στις «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης», ονομάζονται «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων».

Το άθροισμα των «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης» και των «τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων», προσδιορίζει, για κάθε φορολογούμενο, το ελάχιστο όριο του τεκμαρτού ετησίου εισοδήματος που πρέπει να υπαχθεί σε φόρο.
Αν το εισόδημα που θα δηλώσει ο φορολογούμενος είναι μικρότερο από το τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα, που προσδιορίζουν αθροιστικά οι «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» και τα «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων», τότε ο φόρος υπολογίζεται επί του τεκμαρτού εισοδήματος, εκτός εάν η πρόσθετη διαφορά μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος καλυφθεί με εισοδήματα παλαιότερων ετών ή με άλλους νόμιμους τρόπους (εισοδήματα αυτοτελώς φορολογηθέντα ή απαλλαχθέντα από το φόρο, υπεραξίες από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.).

Πόσες αποδείξεις πρέπει να μαζέψετε

14) Η αξία των αποδείξεων του έτους 2012 πρέπει να καλύπτει το 25% του εισοδήματος. Ο τρόπος υπολογισμού του ποσού των αποδείξεων, που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε φορολογούμενος για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο όριο, δεν άλλαξε για τα εισοδήματα του 2012.
Συνεπώς, και φέτος, κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό- πραγματικό ή τεκμαρτό - εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ, πρέπει να έχει συγκεντρώσει και να διαφυλάξει αποδείξεις δαπανών έτους 2012 αξίας ίσης με το 25% του εισοδήματός του!

Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ πρέπει να έχει μαζέψει αποδείξεις αξίας 15.000 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, αν ο φορολογούμενος δεν έχει καταφέρει να μαζέψει την απαιτούμενη αξία αποδείξεων τότε επί της διαφοράς που δεν έχει καλύψει θα πληρώσει φόρο 10%.


Όλοι οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να διαφυλάξουν στα σπίτια τους τις αποδείξεις που μάζεψαν για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο,καθώς και όλα τα άλλα δικαιολογητικά που αφορούν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Σε περίπτωση ελέγχου οφείλουν να προσκομίσουν τις αποδείξεις και τα λοιπά δικαιολογητικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Εισφορά αλληλεγγύης για εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ

15) Θα επιβάλλεται και φέτος εισφορά αλληλεγγύης σε όσους δηλώσουν πάνω από 12.000 ευρώ. Όσοι φορολογούμενοι δηλώσουν φέτος συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο των12.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%.
Στο εισόδημα που υπόκειται στην εισφορά αυτή περιλαμβάνονται και τα αφορολόγητα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά (επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, ΕΚΑΣ, κέρδη από μετοχές κι αμοιβαία κεφάλαια, τόκοι από καταθέσεις, ομόλογα κ.λπ.).
Η εισφορά αυτή θα υπολογιστεί με το εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος, δηλαδή θα προστεθεί στο φόρο αυτό ανεβάζοντας τη συνολική οφειλή.

Το τέλος επιτηδεύματος

16) Φέτος θα επιβληθεί «χαράτσι» 650 ευρώ σε όλους τους μικροεπαγγελματίες. Όσοι φορολογούμενοι άσκησαν το 2012 ατομική εμπορική επιχείρηση, ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα θα πληρώσουν φέτος τέλος επιτηδεύματος αυξημένο από τα 500 στα 650 ευρώ. Για όσους απέκτησαν το 2012 εισοδήματα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 εργοδότες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 εργοδότη, το τέλος επιτηδεύματος παραμένει στα 500 ευρώ.

Το τέλος επιτηδεύματος θα υπολογιστεί με το εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος,δηλαδή θα προστεθεί στο άθροισμα φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης,ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη συνολική οφειλή για όσους φορολογούμενους άσκησαν ατομικά το 2012 επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα.

Πότε θα έρθει η "λυπητερή" και πώς θα την πληρώσετε

17) Ο τρόπος εξόφλησης του φόρου δεν άλλαξε. Αν από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύψει καταβλητέο ποσό φόρου μέχρι 300 ευρώ, το ποσό πρέπει να εξοφληθεί υποχρεωτικά εφάπαξ.
Αν το καταβλητέο ποσό φόρου είναι μεγαλύτερο των 300 ευρώ, πρέπει να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 3 διμηνιαίες δόσεις, εφόσον η βεβαίωσή του γίνει μέχρι τις 31-7-2013. Εάν η βεβαίωση του ποσού γίνει τους μήνες Αύγουστο ή Σεπτέμβριο, η εξόφληση πρέπει να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε δύο διμηνιαίεςδόσεις, ενώ εάν η βεβαίωση του ποσού γίνει από τον Οκτώβριο και μετά η εξόφληση πρέπει να γίνει υποχρεωτικά εφάπαξ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...