`

Ελευθερώστε τις διαβάσεις

Μέσα στη φλυαρία για 
την κρίση, ξεχνάμε 
πολλά και σημαντικά.

Το πρώτο έγινε δεύτερο και το ασήμαντο, καμιά φορά, έγινε σημαντικό. Έτσι, παραγνωρίζονται, περνάνε στη σφαίρα του αδιάφορου, πλευρές της καθημερινής ζωής.

Αυτό το κύμα της αδιαφορίας, μας ακουμπά όλους. Και την ώρα που δίκαια 
μπορεί να ακούγονται φωνές διαμαρτυρίας, η στάση μας απέναντι στον άλλο, 
βρίσκεται στον αντίποδα των διακηρυγμένων επιδιώξεών μας. Όταν η 
διαμαρτυρία παίρνει γενική μορφή και, ταυτόχρονα, αγνοεί το συγκεκριμένο που 
ενσαρκώνεται στις ανάγκες του διπλανού μας, στις ανάγκες του άλλου, η γενική 
διακήρυξη χάνει την αυθεντική δυναμική της.

Αν κανείς επιχειρήσει να περπατήσει στην πόλη, να μετακινηθεί πεζός ή να 
κάνει μια βόλτα, θα βρει όλες σχεδόν τις διαβάσεις κλειστές. Συμπολίτες μας, 
όμορφοι, ωραίοι και περήφανοι, έχουν σταθμεύσει τα αυτοκίνητά τους στις 
διαβάσεις που μάλλον κάποιος πιο ευσυνείδητος συμπολίτης τις άφησε 
ελεύθερες.

Οι κλειστές διαβάσεις αντανακλούν ένα πνεύμα της εποχής. Συμπυκνώνουν στο 
επίπεδο του «ελάχιστου» την αντίληψή μας για το «μέγιστο». Η καταστρατήγηση 
του μικρού κανόνα, προαναγγέλλει την πρόθεσή μας για την καταστρατήγηση του 
μεγάλου κανόνα.

Μέσα στην ατμόσφαιρα της γενικευμένης ανομίας, βρίσκει προφανώς και επαρκή 
δικαιολογία για την αδράνειά του ο λεγόμενος κρατικός μηχανισμός.

Πέρα από την στάση των πολιτών να τηρούν ή να μην τηρούν το νόμο, είναι 
υποχρέωση κυρίως της Πολιτείας να μεριμνά για τις ανοιχτές διαβάσεις. 
Να διασφαλίζει στον πεζό τη δυνατότητα κυκλοφορίας στην πόλη, χωρίς τα 
εμπόδια που θέτουν καμιά φορά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια του τη ζωή.

Η ευθύνη για τις ανοιχτές διαβάσεις ανήκει στην Τροχαία. Και προφανώς η 
Διοίκησή της, θεωρεί δευτερεύουσας σημασίας την ενασχόληση με αυτό το 
«ταπεινό» ζήτημα.

Κύριε Διοικητά της Τροχαίας, είναι και δική σας η ευθύνη. Για αυτό, κάντε 
επιτέλους κάτι. Ελευθερώστε τις διαβάσεις.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...