`

Διδάσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Μια ωραία εμπειρία. 
Η φίλη μου η Ανθή 
μου έγραψε για 
κάτι ενδιαφέρον:
  
"Το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, στο οποίο είμαι εθελόντρια 3 χρόνια, έχει μια πολύ ωραία δράση, την οποία ο κόσμος δε γνωρίζει. Το εκπαιδευτικό δίκτυο για τα ανθρώπινα διακαιώματα, μέλη του οποίου είναι εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες και εθελοντές, οι οποίοι επισκέπτονται τα σχολεία που εκδηλώνουν ενδιαφέρον και ενημερώνουν μέσα από διάφορες βιωματικές δραστηριότητες τα παιδιά για μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις παραβιάσεις τους. 

Έχοντας πάει σε πολλά σχολεία, μπορώ να σου πω ότι είναι μια υπέροχη εμπειρία. Με βοηθάει να ξαναβρώ την πίστη μου στους ανθρώπους, θαυμάζω τους εκπαιδευτικούς που το κάνουν αυτό και τα παιδιά που συμμετέχουν με τόσο ενδιαφέρον και ζεστασιά."   

Με αφορμή τα λόγια της Ανθής, έψαξα και παρουσιάζω όσα γράφει η Διεθνής Αμνηστία στο σάιτ της σχετικά με τη δράση:     

ΔΙΔΑΞΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   
Το δίκτυο εκπαίδευσης της Διεθνούς Αμνηστίας είναι ανοιχτό σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, εμψυχωτές ομάδων, υπεύθυνους επαγγελματικής κατάρτισης,. 

Διδάσκω τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σημαίνει: 

* Θέτω έναν παιδαγωγικό στόχο που διαπερνά το τυπικό και άτυπο πρόγραμμα του σχολείου και αναπτύσσεται περισσότερο μέσω του πλαισίου παρά μέσω αποσπασματικών διδακτικών δράσεων. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρείται κάθε πρόγραμμα που προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, στοχεύοντας ταυτόχρονα στη γνωστική ανάπτυξη, τη συναισθηματική ολοκλήρωση και την καλλιέργεια ικανοτήτων. 
* Καλλιεργώ μια κουλτούρα, δηλαδή ύφος και ήθος στις σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, οργανωτική αντίληψη της τάξης και της ομάδας, διοικητική αντίληψη του σχολείου, στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, αισθητική παρουσία. Η κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζεται εκτός των άλλων από δύο κυρίαρχες, αλληλένδετες και αδιαίρετες αξίες: σεβασμό στο άτομο και συμμετοχή στην ομάδα. Άλλες διακριτές αξίες στην κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η άρνηση κάθε μορφής ρατσιστικής συμπεριφοράς και διακρίσεων, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία από το φόβο, την ανασφάλεια, την πείνα, η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, η υποχρέωση να τηρούμε και να προστατεύουμε τα δικαιώματα. Κάθε πρόγραμμα ή δραστηριότητα ΕΑΔ επιδιώκει την ενδυνάμωση αυτής της κουλτούρας παρέχοντας παιδαγωγικές εμπειρίες για κάθε μία από τις παραπάνω αξίες. 
* Αναπτύσσω μια μεθοδολογία συνεργατικής ανακάλυψης, κριτικής σκέψης και μετασχηματιστικής δύναμης. Μέθοδος ΕΑΔ, είναι κάθε διδακτική μέθοδος που μαθαίνει το παιδί να σέβεται τον εαυτό του και τον άλλο, να υποστηρίζει τις οικουμενικές αξίες της ζωής όπως αναδείχθηκαν από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, να σκέφτεται με κριτική σκέψη, να αναπτύσσει ικανότητες ορθής επίλυσης των προβλημάτων, να ενδιαφέρεται και να αναλαμβάνει ευθύνες για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να συμμετέχει και να συνεργάζεται σε συλλογικές, δημοκρατικές διαδικασίες. Η μεθοδολογία διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζει τη δημιουργική και θετική προσέγγιση της ζωής, την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης των προσωπικών και κοινωνικών προβλημάτων και ενδυναμώνει το άτομο και την κοινωνία. 
* Αξιοποιώ υλικό που έχει συγκεντρωθεί από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συστηματική τεκμηρίωση. 
* Διδάσκω οποιοδήποτε μάθημα μέσα από την πραγματική κατάσταση των ανθρώπων σήμερα σε όλον τον κόσμο. Διδάσκω σημαντικές έννοιες όπως ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία σκέψης και έκφρασης, αδιαιρετότητα και αλληλεξάρτηση των δικαιωμάτων, θετική και αρνητική προκατάληψη, προσβασιμότητα, ενδυνάμωση, παγκόσμια κοινότητα και ανθρωπιστικό ή διεθνές δίκαιο.   

Αν σας ενδιαφέρει στοιχεία επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα: education@amnesty.org.gr http://www.amnesty.org.gr 

Πηγή: www.lifo.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...