`

Πανελλαδικές: Διαβάστε τις σωστές απαντήσεις των θεμάτων στα Αρχαία Ελληνικά και τα Μαθηματικά

Χωρίς προβλήματα κύλησε 
η πρώτη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σε ό,τι αφορά στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, οι καθηγητές της ΟΕΦΕ ως πρώτη εικόνα δίνουν ότι τα θέματα ήταν απαιτητικά με κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας. Όπως εξηγούν οι φροντιστές σε όλα τα προς εξέταση μαθήματα, τηρήθηκε εφέτος ο κλιμακούμενος βαθμός δυσκολίας, προκειμένου μέσα από τη διαβάθμιση να φανεί ποιος έχει μελετήσει καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πάντως αν και δύσκολα, τα θέματα κρίθηκαν ως κατανοητά.

Σε ό,τι αφορά στα Αρχαία Ελληνικά οι καθηγητές της ΟΕΦΕ κρίνουν ότι ήταν από τα δυσκολότερα μαθήματα  που έδωσαν έως σήμερα οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Το διδαγμένο κείμενο ήταν από τα Πολιτικά του Αριστοτέλη και η διαφορά με άλλες χρονιές είναι ότι εδωσαν για μετάφραση τρία αποσπάσματα, ενώ συνήθως έδιναν δύο, οπότε και ο υποψήφιος έπρεπε να έχει διαβάσει πολύ. Οι καθηγητές θεωρούν ότι δεν πρέπει να δυσκόλεψε πολύ το γνωστό κείμενο καθώς έχει χρόνια να μπει, οπότε οι υποψήφιοι το θεωρούν ως «σος».

Η ερώτηση για την εισαγωγή εμπεριείχε μία λεπτομέρεια, όπως λένε οι καθηγητές της ΟΕΦΕ , οπότε κρίνεται για καλά διαβασμένους, ενώ οι ερωτήσεις του γνωστού κειμένου, ήταν συνδυαστικές και απαιτούσαν προσοχή.

Στο άγνωστο κείμενο, το προς εξέταση θέμα ήταν από τον Θουκυδίδη και χαρακτηρίζεται ως δυσκολότερο, από το αντίστοιχο περσινό. Οι ερωτήσεις της γραμματικής και του συντακτικού ήταν δύσκολες ενώ και αυτό το μάθημα «έκρυβε» διαβαθμισμένη δυσκολία.

Δείτε τα θέματα στα ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δείτε τα θέματα στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Την Τετάρτη οι μαθητές θα διαγωνιστούν σε τέσσερα ακόμη μαθήματα κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα σε Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης, Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής) και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών).

Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 31 Μαΐου, με Αρχές Οικονομικής Θεωρίας -μάθημα επιλογής όλων των κατευθύνσεων.

Για τους μαθητές, ωστόσο, που εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα και ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, οι εξετάσεις θα συνεχιστούν και μέσα στον Ιούνιο.

Δείτε τις απαντήσεις στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Δείτε τις απαντήσεις στα ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


protothema.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...