`

26 απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο

Κάτι παραπάνω από απλά καστράκια σαν αυτά 
που φτιάχναμε με το κουβαδάκι και το φτυάρι 
μας στην παραλία…
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (1)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (2)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (3)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (4)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (5)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (6)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (7)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (8)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (9)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (10)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (11)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (12)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (13)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (14)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (15)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (16)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (17)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (18)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (19)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (20)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (21)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (22)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (24)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (25)
Απίστευτα έργα τέχνης στην άμμο (26)

www.otherside.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...