`

Τεχνικές χειραγώγησης του κοινού

1. Τεχνητή κρίση

Ας υποθέσουμε ότι μια κυβέρνηση επιθυμεί 
να λάβει αυστηρά 
οικονομικά μέτρα...
με σκοπό να αποδυναμώσει 
τα εργατικά δικαιώματα. 
Ο καλύτερος τρόπος για να προωθήσει τη λήψη αυτών των μέτρων είναι να δημιουργήσει μια τεχνητή κρίση, με σκοπό να πειστεί το κοινό για την αναγκαιότητα αυτών.
2. Σταδιακή εφαρμογή

Ας υποθέσουμε πάλι, ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που επιθυμεί να προωθήσει ένα πακέτο μέτρων που αντιβαίνει στα συμφέροντα του κοινού. Ένας έξυπνος τρόπος είναι η σταδιακή εφαρμογή αυτών των μέτρων, σταγόνα – σταγόνα, τοποθεντώντας τη φράση «είναι προσωρινά». 
3. Επίκληση στο συναίσθημα

Ο πολιτικός λόγος, ειδικά ο προεκλογικός, πρέπει να στοχεύει στο συναίσθημα. Με αυτόν τον τρόπο, το άτομο αλλά και το σύνολο των ατόμων αποφασίζουν με βάση το συναίσθημα και όχι την ορθολογική σκέψη και εκτίμηση. 
4. Δημιουργία φοβικού κλίματος

Ένας σίγουρος τρόπος για να χειραγωγηθεί η μάζα, είναι η πρόκληση μιας φοβικής συνθήκης. Ο φόβος αδρανοποιεί και ακινητοποιεί κάθε μορφή αντίδρασης και διεκδίκισης. Δημιουργεί, την αίσθηση του αναγκαίου και του αναπόφευκτου. 
5. Ενοχοποίηση

Αυτή η τεχνική αποτελεί ένα χτύπημα «κάτω από τη μέση», με όρους και δεδομένα πυγμαχίας.  Οι νόμοι και τα μέτρα εφαρμόζονται, αφού πρώτα πεισθεί το κοινό ότι έχει μερίδιο ευθύνης για την παρούσα κατάσταση.
6. Αποπροσανατολισμός

Η συγκεκριμένη τεχνική επιχειρεί να τραβήξει την προσοχή του κοινού από τα κυρίαρχα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, σε δευτερεύοντα ζητήματα. Έτσι λοιπόν, αποπροσανατολίζεται η σκέψη και ακινητοποιείται – αδρανοποιείται το κοινό. Σε αυτήν την κατηγορία, βρίσκεται το επικοινωνιακό τέχνασμα που ονομάζεται ποδόσφαιρο. Σε ακροδεξιά καθεστώτα, χρηματοδοτούνται με υψηλά κεφάλαια, οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αντίστοιχες ομάδες, με σκοπό να εξωτερικεύεται ο θυμός και η ένταση εντός των γηπέδων. 
7. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Το απαραίτητο εργαλείο για όλα τα προηγούμενα . . .

          οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά γεγονότα είναι τυχαία !
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...